رجبعلی برزگر

11 مرداد 1394 - 10:57
25 ورزشکار در اولين کارگاه و دوره آموزشی بيس بال و سافت بال در خراسان جنوبی شرکت کردند.
10 تير 1394 - 5:17
به دلیل عشقی که به بیس بال داریم کارهای مربوط به این رشته را پیگیری می کنیم اما نه از سوی کمیته و نه...
طرح و تولید : ایران دروپال