شهردار اصفهان

16 آبان 1394 - 10:06
در پی دیدار رئیس انجمن با شهردار اصفهان
شهردار اصفهان ضمن ابراز خرسندی از پیشنهاد انجمن مبنی بر برگزاری مسابقات ورزشی میان شهرهای خواهر خوان...

تبلیغات

طرح و تولید : ایران دروپال