پیام شوکت صدری

13 آذر 1395 - 23:55
مسئول کمیته فنی انجمن بیس بال و سافت بال ضمن تشریح برنامه آماده سازی تیم ملی:
به نظر من می بایست این آغاز زود هنگام برنامه های تمرینی برای تیم ملی را به فال نیک بگیریم و با انگیز...
26 مرداد 1394 - 8:10
شوکت صدری ؛
سعی می کنیم بازیکنانی را برای تیم ملی انتخاب کنیم که از قدرت، جسارت و میانگین کسب امتیازات در سطح با...

تبلیغات

طرح و تولید : ایران دروپال