کمیته آموزش انجمن بیس بال و سافت بال

8 بهمن 1395 - 22:08
اطلاعیه کمیته آموزش
کمیته آموزش این انجمن در نظر دارد به منظور ارتقاء سطح دانش علمی و عملی داوران یک دوره کلاس داوری درج...
18 اسفند 1394 - 21:12
رئیس کمیته آموزش انجمن بیس بال و سافت بال برنامه های آتی این کمیته را تشریح کرد
افراد حاضر در دوره آموزش مربی گری درجه C آسیایی هجده نفر بودند و این دوره آموزشی از سطح بسیار خوبی ب...
طرح و تولید : ایران دروپال