انتصاب مدیر تیم‌های ملی و عضو کمیته فنی تیم ملی بیس‌بال

شناسه خبر : 1007
99/6/7 - 15:10 2020-8-28 16:22:43
با حکم هومن منصوریان،
پیام شوکت صدری مدیر تیم‌های ملی و عضو کمیته فنی تیم ملی بیس‌بال شد

انتصاب مدیر تیم‌های ملی و عضو کمیته فنی تیم ملی بیس‌بال

با حکم هومن منصوریان، پیام شوکت صدری مدیر تیم‌های ملی و عضو کمیته فنی تیم ملی بیس‌بال شد

به گزارش روابط عمومی انجمن بیس‌بال و سافت‌بال طی حکمی از سوی هومن منصوریان رئیس انجمن، پیام شوکت صدری بعنوان ”مدیر تیم‌های ملی و عضو کمیته فنی تیم ملی بیس‌بال“ معرفی گردید.

 

متن نامه به شرح زیر است:

 

جناب آقای پیام شوکت صدری

 

با سلام

نظر به سوابق و تجارب جنابعالی در حوزه ورزش و رشته بیس‌بال به موجب این ابلاغ بعنوان ”مدیر تیم‌های ملی و عضو کمیته فنی تیم ملی بیس‌بال“ از تاریخ 06 / 06 / 1399 جهت آماده سازی تیم‌های ملی برای مسابقات پیش روی بیس‌بال منصوب می‌گردید تا ضمن هماهنگی با انجمن نسبت به انجام وظائف محوله که در ذیل می آید موفق و موید باشید.
1 - ارائه آمار ماهیانه به انجمن
2 - پیگیری کلیه امور اجرایی (تدارکات و پشتیبانی) تیم‌های ملی و منتخب با هماهنگی مسئول کمیته تیم‌های ملی و با کمک و همکاری سا یر واحدهای ذیربط انجمن
3 - پیگیری برگزاری اردوها مطابق تقویم فنی تیم‌های ذیربط
4 - بهره گیری از خدمات داوطلبانه مربیان با تجربه و پیشکسوتان جهت توسعه ورزش بیسبال و حمایت آنان در حدود قوانین و مقررا ت
توفیق جنابعالی را در پیشبرد اهداف انجمن از خداوند منان خواستارم.
 
 
طرح و تولید : ایران دروپال