انتصاب سرپرست کمیته بیس بال استان اردبیل

شناسه خبر : 1038
00/4/6 - 07:24 2021-6-27 08:28:13
بنابر پیشنهاد هیات انجمنهای ورزشی استان اردبیل و با حکم "هومن منصوریان" رییس انجمن بیس بال و سافت بال کشور، سرپرست کمیته بیس بال این استان منصوب شد.

انتصاب سرپرست کمیته بیس بال استان اردبیل

بنابر پیشنهاد هیات انجمنهای ورزشی استان اردبیل و با حکم "هومن منصوریان" رییس انجمن بیس بال و سافت بال کشور، سرپرست کمیته بیس بال این استان منصوب شد.

بنابر پیشنهاد هیات انجمنهای ورزشی استان اردبیل و با حکم "هومن منصوریان" رییس انجمن بیس بال و سافت بال کشور، سرپرست کمیته بیس بال این استان منصوب شد. به گزارش روابط عمومی انجمن بیس بال و سافت بال کشور، بر این اساس "مرتضی شکرزاده ساربانلار" به عنوان سرپرست کمیته بیس بال استان اردبیل منصوب و معرفی شد.

طرح و تولید : ایران دروپال