انتصاب سرپرست کمیته سافت بال استان اردبیل

شناسه خبر : 1039
00/4/6 - 11:14 2021-6-27 12:16:01
بنابر پیشنهاد هیات انجمنهای ورزشی استان اردبیل و با حکم "هومن منصوریان" رییس انجمن بیس بال و سافت بال کشور، سرپرست کمیته سافت بال این استان منصوب شد.

انتصاب سرپرست کمیته سافت بال استان اردبیل

بنابر پیشنهاد هیات انجمنهای ورزشی استان اردبیل و با حکم "هومن منصوریان" رییس انجمن بیس بال و سافت بال کشور، سرپرست کمیته سافت بال این استان منصوب شد.

بنابر پیشنهاد هیات انجمنهای ورزشی استان اردبیل و با حکم "هومن منصوریان" رییس انجمن بیس بال و سافت بال کشور، سرپرست کمیته سافت بال این استان منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی انجمن بیس بال و سافت بال کشور، بر این اساس خانم "طناز بیگلویی" به عنوان سرپرست کمیته سافت بال استان اردبیل منصوب و معرفی شد.

طرح و تولید : ایران دروپال