انتصاب سرپرست کمیته بیس بال و سافت بال استان کردستان

شناسه خبر : 1109
00/12/18 - 10:15 2022-3-9 10:17:19

انتصاب سرپرست کمیته بیس بال و سافت بال استان کردستان

بنابر پیشنهاد هیات انجمنهای ورزشی استان کردستان و با حکم "هومن منصوریان" رییس انجمن بیس بال و سافت بال کشور، سرپرست کمیته بیس بال و سافت بال این استان منصوب شد.

بنابر پیشنهاد هیات انجمنهای ورزشی استان کردستان و با حکم "هومن منصوریان" رییس انجمن بیس بال و سافت بال کشور، سرپرست کمیته بیس بال و سافت بال این استان منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی انجمن بیس بال و سافت بال کشور، بر این اساس "عادل ویسی" به عنوان سرپرست کمیته بیس بال و سافت بال استان کردستان منصوب و معرفی شد.

ویسی مسئولیت دبیری هیات انجمنهای ورزشی استان کردستان را هم عهده دار است.

طرح و تولید : ایران دروپال