سالار بوشهر، مقاومت گیلان و خراسان‌رضوی برنده های روز پنجم لیگ بیس بال

شناسه خبر : 1125
01/4/20 - 23:35 2022-7-12 00:37:45

سالار بوشهر، مقاومت گیلان و خراسان‌رضوی برنده های روز پنجم لیگ بیس بال

تیمهای سالار بوشهر، مقاومت گیلان و خراسان‌رضوی برنده های روز پنجم مرحله نهایی لیگ بیس بال کشور شناخته شدند.
تیمهای سالار بوشهر، مقاومت گیلان و خراسان‌رضوی برنده های روز پنجم مرحله نهایی لیگ بیس بال کشور شناخته شدند. به گزارش روابط عمومی انجمن بیس بال و سافت بال ، در بازی نخست تیم سالار بوشهر در پایین اینینگ ۵ با حساب ۱۹ بر صفر آرتان قم را شکست داد تا یک گام دیگر به قهرمانی نزدیکتر شود. در مسابقه دوم مقاومت گیلان در بالای اینینگ ۹ با نتیجه ۱۹ بر ۱۷ طیف تهران را مغلوب کرد. و در بازی سوم تیم خراسان رضوی در پایین اینینگ ۷ با حساب ۱۸ بر ۷ از سد اصفهان گذشت. در ادامه این رقابتها و در روز ششم سه شنبه 21 تیر اصفهان با طیف تهران و سالار بوشهر با مقاومت گیلان مصاف خواهند داشت.
طرح و تولید : ایران دروپال