انتصاب سرپرست جدید کمیته بیس بال استان اصفهان

شناسه خبر : 1132
01/8/1 - 12:50 2022-10-23 12:54:04

انتصاب سرپرست جدید کمیته بیس بال استان اصفهان

بنابر پیشنهاد هیات انجمنهای ورزشی استان اصفهان و با حکم «هومن منصوریان» رییس انجمن بیس بال و‌ سافت بال کشور، سرپرست جدید کمیته بیس بال این استان منصوب شد.

بنابر پیشنهاد هیات انجمنهای ورزشی استان اصفهان و با حکم «هومن منصوریان»  رییس انجمن بیس بال و‌ سافت بال کشور، سرپرست جدید کمیته بیس بال این استان منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی انجمن بیس بال و سافت بال، بر این اساس «سید حجت اله میرهندی اصفهانی» به عنوان سرپرست کمیته بیس بال استان اصفهان منصوب و معرفی شد.

طرح و تولید : ایران دروپال