انتصاب مشاور حقوقی انجمن بیس بال و سافت بال

شناسه خبر : 1133
01/8/3 - 11:37 2022-10-25 11:38:50

انتصاب مشاور حقوقی انجمن بیس بال و سافت بال

طی حکمی از سوی "هومن منصوریان" رییس انجمن بیس بال و بافت بال کشور، مشاور حقوقی این انجمن منصوب شد.

طی حکمی از سوی "هومن منصوریان" رییس انجمن بیس بال و بافت بال کشور، مشاور حقوقی این انجمن منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی انجمن بیس بال و سافت بال، بر این اساس "سید محمد رسول باختر" به عنوان  مشاور حقوقی این انجمن در تدوین مقررات و مذاکرات و انعقاد قراردادهای تجاری و ورزشی منصوب و معرفی شد.

طرح و تولید : ایران دروپال