نتایج دومین روز مسابقات لیگ سافت بال منطقه شمال

شناسه خبر : 231
93/7/24 - 18:20 2014-10-17 01:46:32
دور رفت مسابقات لیگ سافت بال منطقه شمال پنجشنبه 24 مهر در ورزشگاه تختی تهران پیگیری شد.

نتایج دومین روز مسابقات لیگ سافت بال منطقه شمال

دور رفت مسابقات لیگ سافت بال منطقه شمال پنجشنبه 24 مهر در ورزشگاه تختی تهران پیگیری شد.

به گزارش روابط عمومی انجمن بیس بال و سافت بال نتایج دومین روز مسابقات لیگ سافت بال منطقه شمال (دور رفت) به شرح زیر است:

آذرخش کوهپایه 14 - تهران 7

آذرخش هرمزگان 8 - قم 19

خراسان رضوی 9 - آذرخش کوهپایه 16 

 

طرح و تولید : ایران دروپال