استادیوم فوتبال / بیس بال با زمین بازی متحرک

شناسه خبر : 252
93/8/5 - 23:12 2014-10-27 23:20:55 

[تصویر:  Sapporo-Stadium2.gif]
 
 
این استادیوم فوتبال / بیس بال حدود ده سال پیش در ژاپن ساخته شده و جالب و تحسین برانگیز است. استادیوم سرپوشیده ای که وقتی در آن بیس بال بازی می شود، چمن ها در بیرون از استادیوم نور می خورند و رشد می کنند و هنگامی که قرار است فوتبال بازی شود، زمین چمن به داخل استادیوم سرپوشیده می رود.در آنجا یک چرخ هم می زند تا تماشاگران بیشتر به زمین مسلط باشند و بتوانند پشت دروازه هر دو تیم، آنها را تشویق کنند.
[تصویر:  1.Sapporo-Stadium.jpg] 

طرح و تولید : ایران دروپال