دور برگشت لیگ سافت بال منطقه شمال از 26 آذر

دور برگشت لیگ سافت بال منطقه شمال از 26 آذر

دور برگشت مسابقات لیگ سافت بال منطقه شمال از 26 لغایت 28 آذر ماه به میزبانی قم برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی انجمن بیس بال و سافت بال این مسابقات با حضور تیم های هیات تهران ، هیات خراسان رضوی ، آذرخش تهران ، آذرخش هرمزگان و هیات قم در ورزشگاه تختی قم برگزار خواهد شد.  

قابل ذکر است دور رفت مسابقات لیگ سافت بال منطقه شمال از 23 لغایت 25 مهرماه به میزبانی هیات تهران برگزار شد و تیم های آذرخش کوهپایه ، هیات تهران ، هیات قم ، هیات خراسان رضوی و آذرخش هرمزگان به ترتیب عناوین اول تا پنجم را کسب کردند.

طرح و تولید : ایران دروپال