گزارش تصویری / جلسه انجمن با حضور مشاور عالی لیگ فوتبال ایران

شناسه خبر : 382
93/10/24 - 12:19 2015-1-14 12:42:53

گزارش تصویری / جلسه انجمن با حضور مشاور عالی لیگ فوتبال ایران

محمد رضا ساکت مشاور عالی لیگ فوتبال ایران روز چهارشنبه 24 دی ماه در جلسه مشورتی انجمن برای تشکیل لیگ بیس بال و سافت بال حضور یافت.

تبلیغات

طرح و تولید : ایران دروپال