لزوم توجه به ورزش پایه و راه اندازی آکادمی های سافت بال و بیس بال در کشور

شناسه خبر : 416
93/11/13 - 17:19 2015-2-3 09:42:58
در دیدار رئیس انجمن با مدیر عامل باشگاه فرهنگی ورزشی ریف مطرح شد؛

لزوم توجه به ورزش پایه و راه اندازی آکادمی های سافت بال و بیس بال در کشور

رئیس انجمن تیم سافت بال باشگاه ریف را از بهترین تیم های کشور برشمرد و ابراز امیدواری کرد با حمایت و همراهی باشگاه ریف اولین آکادمی تخصصی ورزش سافت بال در کشور راه اندازی شود.
به گزارش واحد خبر روابط عمومی انجمن بیس بال و سافت بال، علیرضا ادیب در دیدار با مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی ریف از تلاش ها و حمایت های مجدانه این باشگاه ورزشی قدردانی نموده و خاطرنشان کرد سیاست های این باشگاه در حمایت ویژه از ورزش سنین پایه با اهداف انجمن به منظور توسعه ریشه ای ورزش بیس بال و سافت بال در کشور مطابقت دارد.
رئیس انجمن تیم سافت بال باشگاه ریف را از بهترین تیم های کشور برشمرد و ابراز امیدواری کرد با حمایت و همراهی باشگاه ریف اولین آکادمی تخصصی ورزش سافت بال در کشور راه اندازی شود.
مسعود صالحی نیز در این دیدار ضمن قدردانی از حضور رئیس انجمن در این باشگاه بر لزوم ارتباط مؤثر و سازنده مسئولان ورزشی کشور با باشگاه های ورزشی به منظور توسعه ورزش در کشور تأکید نمود. وی ورزش سافت بال را از ورزش های آتیه دار کشور برشمرد و خاطرنشان کرد سیاست باشگاه ریف در حمایت از ورزش توسعه ورزش در همه شئون با تمرکز بر ورزش در سنین پایه می باشد. 
همچنین در این دیدار  که نایب رئیس انجمن و مدیر روابط عمومی انجمن نیز حضور داشتند راهکار های توسعه ورزش سافت بال مورد بررسی قرارگرفت.
طرح و تولید : ایران دروپال