دراختیار قرار دادن اماکن ورزشی شهرداری اصفهان به منظور توسعه ورزش های بیس بال و سافت بال در اصفهان

شناسه خبر : 452
93/12/4 - 01:29 2015-2-23 02:05:22
قول مساعد نایب رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان

دراختیار قرار دادن اماکن ورزشی شهرداری اصفهان به منظور توسعه ورزش های بیس بال و سافت بال در اصفهان

وی رشته های ورزشی بیس بال و سافت بال را از رشته های مادر در امر ورزش برشمرد و خاطر نشان کرد که ورزش بیس بال و سافت بال از ورزش های بسیار پر تحرک مفرح و پرنشاط می باشد که حتی افرادی که آشنایی چندانی با این ورزش ندارند با یکبار دیدن بازی ها و یا تمرینات تیم های ورزشی در این رشته به این رشته علاقه مند خواهند شد. دکتر شریعتی همچنین قول مساعد داد با توجه به رویکرد شورای اسلامی شهر اصفهان در توسعه امر ورزش ، اماکن ورزشی شهرداری اصفهان به منظور توسعه رشته های ورزشی بیس بال و سافت بال در اختیار این ورزش قرار گیرد.

به گزارش روابط عمومی انجمن بیس بال و سافت بال، شب گذشته نایب رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان میهمان ضیافت شام انجمن بیس بال که به مناسبت بدرقه تیم ملی بیس بال به مسابقات بیس بال کاپ غرب آسیا برگزار شد بود. در حاشیه این مراسم دکتر شریعتی در گفتگو با واحد خبر روابط عمومی انجمن بیس بال و سافت بال، ایجاد روحیه نشاط و تفرج در مردم را از برنامه های اصلی شورای چهارم برشمرد و توسعه ورزش در کلیه شئون آن را بهترین راه حل برای دستیابی به این مهم دانست. وی با اشاره به راه اندازی سازمان ورزش شهرداری اصفهان ابراز امیدواری کرد این سازمان گره گشایی لازم در توسعه امر ورزش و همچنین ورزش های مفرح بیس بال و سافت بال در شهر اصفهان را داشته باشد.

وی رشته های ورزشی بیس بال و سافت بال را از رشته های مادر در امر ورزش برشمرد و خاطر نشان کرد که ورزش بیس بال و سافت بال از ورزش های بسیار پر تحرک مفرح و پرنشاط  می باشد که حتی افرادی که آشنایی چندانی با این ورزش ندارند با یکبار دیدن بازی ها و یا تمرینات تیم های ورزشی در این رشته به این رشته علاقه مند خواهند شد. دکتر شریعتی همچنین قول مساعد داد با توجه به رویکرد شورای اسلامی شهر اصفهان در توسعه امر ورزش ، اماکن ورزشی شهرداری اصفهان به منظور توسعه رشته های ورزشی بیس بال و سافت بال در اختیار این ورزش قرار گیرد.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان توسعه ورزش بیس بال و سافت بال در کشور را در سال های اخیر چشمگیر دانست و ضمن قدر دانی از علیرضا ادیب ابراز خرسندی کرد که مدیران انجمن بیس بال و سافت بال با روحیه بسیار خوب تمام تلاش خود را به توسعه این ورزش در کشور معطوف داشته اند. 

 

طرح و تولید : ایران دروپال