تعداد مسابقات لیگ بیس بال کشور کم است

باید تعداد مسابقات لیگ بیس بال کشور بیشتر شود.
یاسین شریفی:

تعداد مسابقات لیگ بیس بال کشور کم است

باید تعداد مسابقات لیگ بیس بال کشور بیشتر شود.

به گزارش روابط عمومی انجمن بیس بال و سافت بال ایران، یاسین شریفی زیارتی ملی پوش بوشهری بیس بال کشورمان با بیان این مطلب گفت:  تعداد مسابقات لیگ بیس بال کشور کم است ، در حال حاضر ما در دو یا سه روز لیگ را برگزار می کنیم که این موضوع بر می گردد به مشکلات مالی تیم ها . به طور حتم اگر تعداد مسابقات بیشتر شود نتیجه بهتری به دست خواهد آمد.

وی پیرامون تیم بوشهر گفت: اکثر بازیکنان ما در بدنسازی به سر می برند و از اول اردیبهشت ماه تمرینات خود را آغاز می کنیم.

 یاسین شریفی در پایان درباره تیم ملی گفت: اگر به دنبال پیشرفت و گرفتن نتایج خوب هستیم باید اردوهای تیم ملی افزایش یابد تا نتایج بهتری حاصل شود.

 

طرح و تولید : ایران دروپال