تصویر تایید شده "دلیجه" جهت استفاده در مسابقات لیگ

شناسه خبر : 598
94/4/21 - 06:01 2015-7-12 07:14:55
تصویر مورد نظر انجمن بیس بال و سافت بال از "دلیجه" به منظور استفاده روی بازوی سمت راست پیراهن ورزشکاران حاضر در مسابقات لیگ مشخص شد.

تصویر تایید شده "دلیجه" جهت استفاده در مسابقات لیگ

تصویر مورد نظر انجمن بیس بال و سافت بال از "دلیجه" به منظور استفاده روی بازوی سمت راست پیراهن ورزشکاران حاضر در مسابقات لیگ مشخص شد.

به گزارش روابط عمومی انجمن بیس بال و سافت بال، تصویر زیر از "دلیجه" توسط انجمن به منظور استفاده روی بازوی سمت راست پیراهن ورزشکاران حاضر در مسابقات لیگ در ابعاد 7*5 سانتیمتر، مورد تایید قرار گرفته است.

قابل ذکر است انجمن بیس بال و سافت بال ایران بعنوان  حامی "دلیجه" انتخاب شده است. دلیجه از پرندگان بومی ایران است که متاسفانه از پرندگان شکاری در حال انقراض محسوب می شود.


کلید واژه ها

طرح و تولید : ایران دروپال