سنجاب عاشق بیس بال

شناسه خبر : 73
93/7/19 - 02:38 2014-10-11 02:39:55

سنجاب عاشق بیس بال

این سنجاب کوچک 20 دقیقه ای بازی را به تاخیر انداخت.

در بازی های سال 2012 لیگ بیس بال همه منتظر زده شدن ضربه توسط "ریچ داور" بازیکن تیم کلورادو بودند. ورزشگاه در سکوت بود و وقتی توپ به سمت او پرتاب شد ناگهان یک سنجاب عاشق بیس بال در میان میدان و دقیقا مقابل ضربه زننده ظاهر شد. این سنجاب بدون هیچ توجهی چند دقیقه ای در همان جا ایستاد و کسی نیز با او کاری نداشت تا اینکه از بازی بی رمغ بازیکنان خسته شد و به سمت درب خروجی حرکت کرد. این سنجاب کوچک 20 دقیقه ای بازی را به تاخیر انداخت.

طرح و تولید : ایران دروپال