گزارش تصویری/ حضور نماینده انجمن در اجلاس کنفدراسیون بیس بال آسیا

شناسه خبر : 771
94/7/5 - 17:51 2015-9-27 18:00:15
کاشف رانا، نایب رئیس کمیته استعداد یابی انجمن بیس بال و سافت بال بعنوان نماینده انجمن در این رویداد شرکت نمود.

گزارش تصویری/ حضور نماینده انجمن در اجلاس کنفدراسیون بیس بال آسیا

کاشف رانا، نایب رئیس کمیته استعداد یابی انجمن بیس بال و سافت بال بعنوان نماینده انجمن در این رویداد شرکت نمود.

دیدگاه ها

امیدوارم انجمن بیس بال و سافت بال هر روز موفقیت های بیشتر و بزرگتری بدست بیاره و شاهد رشد و ترقی این رشته ها باشیم.

تبلیغات

طرح و تولید : ایران دروپال