حمایت از رشد و توسعه ورزش های بیس بال و سافت بال در اصفهان

شناسه خبر : 790
94/8/20 - 16:57 2015-11-11 17:31:42
دکتر مسعود انصاری مهر ضمن ابراز خرسندی از حضور رئیس انجمن بیس بال و سافت بال در سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری اصفهان، قول مساعد داد تا نسبت به تأمین زمین ورزشی و همچنین حمایت های لازم از کمیته های بیس بال و سافت بال استان اصفهان به منظور توسعه این رشته های ورزشی در شهر اصفهان اقدام نماید.
در دیدار رئیس انجمن و سرپرست سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری اصفهان مطرح شد

حمایت از رشد و توسعه ورزش های بیس بال و سافت بال در اصفهان

دکتر مسعود انصاری مهر ضمن ابراز خرسندی از حضور رئیس انجمن بیس بال و سافت بال در سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری اصفهان، قول مساعد داد تا نسبت به تأمین زمین ورزشی و همچنین حمایت های لازم از کمیته های بیس بال و سافت بال استان اصفهان به منظور توسعه این رشته های ورزشی در شهر اصفهان اقدام نماید.

به گزارش واحد خبر روابط عمومی انجمن بیس بال و سافت بال علیرضا ادیب در ابتدای این دیدار ضمن اشاره به نقطه نظرات مثبت شهردار اصفهان در خصوص فراگیری رشته های ورزشی بیس بال و سافت بال در میان جوانان و نوجوانان اصفهانی گزراشی از جلسه خود با شهردار اصفهان ارئه نمود.

دکتر مسعود انصاری مهر ضمن ابراز خرسندی از حضور رئیس انجمن بیس بال و سافت بال در سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری اصفهان، قول مساعد داد تا نسبت به تأمین زمین ورزشی و همچنین حمایت های لازم از کمیته های بیس بال و سافت بال استان اصفهان به منظور توسعه این رشته های ورزشی در شهر اصفهان اقدام نماید.

سرپرست سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری اصفهان در خصوص پیشنهاد انجمن پیرامون برگزاری مسابقات بین المللی بیس بال میان شهرهای خواهر خوانده اصفهان دستور تشکیل کارگروه ویژه مشترک به منظور انجام مطالعات و بررسی های لازم در خصوص برگزاری این مسابقات را صادر نمود.

در ادامه این دیدار رئیس انجمن ضمن اشاره به کمبود زمین های اختصاصی بیس بال و سافت بال در کشور خواستار احداث زمین اختصاصی توسط شهرداری اصفهان شد که مشاور شهردار اصفهان در این خصوص نیز قول مساعد داد تا بررسی های لازم صورت پذیرد.

در انتهای این دیدار که با حضور کاردان نایب رئیس انجمن صورت پذیرفت دکتر انصاری مهر تندیس یاد بود سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری اصفهان را به رئیس انجمن بیس بال و سافت بال ایران تقدیم نمود.

طرح و تولید : ایران دروپال