اطلاعیه دستورالعمل اجرایی استعداد یابی بازیکنان (قابل توجه رؤسای هیأت انجمن های ورزشی سراسر کشور)

شناسه خبر : 853
94/11/23 - 13:12 2016-2-12 13:29:51
پیرو مذاکره با رئیس فدراسیون جهانی بیس بال درخصوص اعزام چهار بازیکن بااستعداد بیس بال ایران (زیر 19 سال) به آکادمی بیس بال یکماهه در ایتالیا، این انجمن به روش ذیل افراد اعزامی را انتخاب خواهد کرد:
به منظور اعزام نوجوانان به آکادمی آموزشی کشور ایتالیا

اطلاعیه دستورالعمل اجرایی استعداد یابی بازیکنان (قابل توجه رؤسای هیأت انجمن های ورزشی سراسر کشور)

پیرو مذاکره با رئیس فدراسیون جهانی بیس بال درخصوص اعزام چهار بازیکن بااستعداد بیس بال ایران (زیر 19 سال) به آکادمی بیس بال یکماهه در ایتالیا، این انجمن به روش ذیل افراد اعزامی را انتخاب خواهد کرد:

رؤسای محترم هیأت انجمن های ورزشی

باسلام

       احتراماً به استحضار می رساند پیرو مذاکره با رئیس فدراسیون جهانی بیس بال درخصوص اعزام چهار بازیکن بااستعداد بیس بال ایران (زیر 19 سال) به آکادمی بیس بال یکماهه در ایتالیا، این انجمن به روش ذیل افراد اعزامی را انتخاب خواهد کرد:

1)      برگزاری تست های مربوطه در استان توسط مربی بیس بال استان و انتخاب بازیکنان بااستعداد (حداکثر تا 2 اسفندماه).

2)     حضور مسئول استعدادیاب انجمن در استان و تائید بازیکنان معرفی شده (هزینه سفر مسئول استعدادیاب با استان مربوطه می باشد.)

3)    حضور بازیکنان بااستعداد انتخاب شده تمامی استانهادر تهران با حضور نماینده ای از ایتالیا جهت انتخاب نهایی 4 نفر بازیکن اعزامی به آکادمی بیس بال.

لذا خواهشمند است دستور فرمائید اقدامات لازم توسط کمیته بیس بال و سافت بال در خصوص انجام موارد ذکر شده در بالا را معمول فرمایند. (م)

فرم تست های استعدادیابی بپیوست ارائه میگردد.

                                                               

سایر پیوست ها

دیدگاه ها

سلام ببخشید زمان دقیق تست گیری در تهران کی هست؟؟؟

نهوه برگذاری تست گیری چگونه است

از هر استان چند نفر برای تست نهایی اعزام میشن !؟
طرح و تولید : ایران دروپال