جدید ترین نسخه از قوانین بیس بال مورد تأیید کنفدراسیون جهانی بیس بال و سافت بال

شناسه خبر : 873
95/1/15 - 13:42 2016-4-3 14:51:23
این قوانین در فایل پیوست در دسترس علاقه مندان می باشد

جدید ترین نسخه از قوانین بیس بال مورد تأیید کنفدراسیون جهانی بیس بال و سافت بال

این قوانین در فایل پیوست در دسترس علاقه مندان می باشد

جدیدترین نسخه از قوانین بیس بال که مورد تأیید کنفدراسیون جهانی بیس بال و سافت بال قرار گرفته است در فایل پیوست در دسترس علاقه مندان می باشد.

سایر پیوست ها

طرح و تولید : ایران دروپال