بیس بال ایران در جایگاه پنجاه و یکم و سافت بال ایران در جایگاه بیست و سوم جهان ایستاد

شناسه خبر : 874
95/1/15 - 13:54 2016-4-3 15:14:07
طبق آخرین رتبه بندی جهانی بیس بال و سافت بال، بیس بال ایران در جایگاه پنجاه و یکم جهانی و در میان کشورهای آسیایی جایگاه یازدهم را به خود اختصاص داده است. شایان ذکر است کشور های زاپن، آمریکا، تایوان و کره جنوبی جایگاه های اول تا چهارم بیس بال جهان را به خود اختصاص داده اند.
طبق آخرین رتبه بندی کنفدراسیون جهانی بیس بال و سافت بال:

بیس بال ایران در جایگاه پنجاه و یکم و سافت بال ایران در جایگاه بیست و سوم جهان ایستاد

طبق آخرین رتبه بندی جهانی بیس بال و سافت بال، بیس بال ایران در جایگاه پنجاه و یکم جهانی و در میان کشورهای آسیایی جایگاه یازدهم را به خود اختصاص داده است. شایان ذکر است کشور های زاپن، آمریکا، تایوان و کره جنوبی جایگاه های اول تا چهارم بیس بال جهان را به خود اختصاص داده اند.

به گزارش واحد خبر روابط عمومی انجمن بیس بال و سافت بال ایران، طبق آخرین رتبه بندی جهانی بیس بال و سافت بال، بیس بال ایران در جایگاه پنجاه و یکم جهانی و در میان کشورهای آسیایی جایگاه یازدهم را به خود اختصاص داده است. شایان ذکر است کشور های زاپن، آمریکا، تایوان و کره جنوبی جایگاه های اول تا چهارم بیس بال جهان را به خود اختصاص داده اند.

همچنین سافت بال کشورمان در جایگاه بیست و سوم جهانی و ششم  آسیایی قرار گرفته است. در رشته ورزشی سافت بال نیز کشور ژاپن در صدر جایگاه سافت بال جهان قرار گرفته است.

طرح و تولید : ایران دروپال