کیفیت بعضی از بازیکنان سافت بال ایران در سطح بازی در تیم های ایتالیایی است

شناسه خبر : 876
95/1/18 - 17:59 2016-4-6 19:10:03
بعضی از بازیکنان به حدی خوب هستند که اگر امکانش برایم وجود داشت از آنها برای حضور در تیم های ایتالیا دعوت میکردم
سرمربی تیم ملی سافت بال ایتالیا:

کیفیت بعضی از بازیکنان سافت بال ایران در سطح بازی در تیم های ایتالیایی است

بعضی از بازیکنان به حدی خوب هستند که اگر امکانش برایم وجود داشت از آنها برای حضور در تیم های ایتالیا دعوت میکردم

به گزارش واحد خبر روابط عمومی انجمن بیس بال و سافت بال ایران به نقل از خبر ورزش زنان ماریا چینترونه سرمربی تیم ملی سافتبال ایتالیا که از طرف فدراسیون جهانی سافتبال به ایران اعزام شده بود گفت : ایران در این رشته میتواند پیشرفت جهانی خوبی داشته باشد به شرطی که برنامه های آموزش پایه ای خود را تقویت کند و در بدنسازی ورزشکارانش حرفه ای عمل نماید .البته او چشم انداز این اتفاق را در سالهای آینده  با یک برنامه ریزی خوب و مداوم درنظر داشت . او همچنین اشاره کرد : بعضی از بازیکنان به حدی خوب هستند که اگر امکانش برایم وجود داشت از آنها برای حضور در تیم های ایتالیا دعوت میکردم. 

لازم به ذکر است حضور مارینا در خانواده سافت بال دختران کشور بدنبال انتخاب ایران به عنوان مرکز توسعه این ورزش در منطقه خاورمیانه از طرف فدراسیون جهانی سافتبال که ریاستش را هم از اتفاق یک ایتالیایی به عهده دارد انجام شده است . 

این سازمان جهانی در برنامه هایش برای گسترش و کمک به رشد این ورزش در کشورهای مختلف چنین برنامه هایی را با حمایت های مالی خود انجام میدهد و حتی وسایل مورد نیاز این ورزش را در کشورهای مورد نظر تامین مینماید ، در مقابل کشورهای میزبان تنها شرایط ترنسفر و پذیرایی از مهمان اعزامیشان را به عهده میگیرند . 

طرح و تولید : ایران دروپال