برگزاری دور نهایی لیگ سافت بال در تاریخ 16 و 17 اردیبهشت ماه

شناسه خبر : 885
95/2/5 - 17:13 2016-4-24 18:38:33
در دور نهایی مسابقات لیگ سافت بال تیم های آذرخش و کرسینی (طیف) به عنوان صعود کنندگاه از رقابت های بین باشگاهی منطقه شمال کشور و تیم های هیات انجمن های ورزشی استان قم و هیات انجمن های ورزشی استان اصفهان به عنوان تیم های صعود کننده از رقابت های بین باشگاهی منطقه جنوب کشور به رقابت خواهند پرداخت
در ادامه رقابت های بین باشگاهی سافت بال کشور

برگزاری دور نهایی لیگ سافت بال در تاریخ 16 و 17 اردیبهشت ماه

در دور نهایی مسابقات لیگ سافت بال تیم های آذرخش و کرسینی (طیف) به عنوان صعود کنندگاه از رقابت های بین باشگاهی منطقه شمال کشور و تیم های هیات انجمن های ورزشی استان قم و هیات انجمن های ورزشی استان اصفهان به عنوان تیم های صعود کننده از رقابت های بین باشگاهی منطقه جنوب کشور به رقابت خواهند پرداخت

به گزارش روابط عمومی انجمن بیس بال و سافت بال، دور نهایی مسابقات لیگ سافت بال بانوان کشور 94 در تاریخ شانزدهم و هفدهم اردیبهشت ماه سال جاری به میزبانی هیأت انجمن های ورزشی استان تهران و در محل زمین شماره چهار مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار خواهد شد. شایان ذکر است مطابق با تقویم برگزاری این دور از رقابت ها ورود تیمها عصر روز چهارشنبه مورخ پانزدهم اردیبهشت ماه و خروج تیمها عصر روز جمعه مورخ هفدهم اردیبهشت ماه خواهد بود.

در دور نهایی مسابقات لیگ سافت بال تیم های آذرخش و کرسینی (طیف) به عنوان صعود کنندگاه از رقابت های بین باشگاهی منطقه شمال کشور و تیم های هیات انجمن های ورزشی استان قم و هیات انجمن های ورزشی استان اصفهان به عنوان تیم های صعود کننده از رقابت های بین باشگاهی منطقه جنوب کشور به رقابت خواهند پرداخت. گفتنی است آئین نامه این مسابقات از طرف انجمن بیس بال و سافت بال جمهوری اسلامی ایران برای هیأت انجمن های ورزشی استانهای حاضر در این رقابت ها و باشگاههای مربوطه ارسال گردیده است.

طرح و تولید : ایران دروپال