اولین محموله تجهیزات ورزشی به نماینده کمیته بیس بال استان بوشهر تحویل داده شد

شناسه خبر : 888
95/2/21 - 17:43 2016-5-10 19:00:22
پس از اطلاع رسانی انجمن به کلیه هیأت ها و کمیته های استانی مبنی بر آمادگی انجمن نسبت به توزیع لوازم و تجهیزات رشته های ورزشی بیس بال و سافت بال در کشور، نماینده کمیته بیس بال استان بوشهر با حضور در محل دفتر انجمن بیس بال و سافت بال پکیج اهدایی به استان بوشهر را تحویل گرفت.
در پی اطلاعیه انجمن مبنی بر توزیع لوازم ورزشی

اولین محموله تجهیزات ورزشی به نماینده کمیته بیس بال استان بوشهر تحویل داده شد

پس از اطلاع رسانی انجمن به کلیه هیأت ها و کمیته های استانی مبنی بر آمادگی انجمن نسبت به توزیع لوازم و تجهیزات رشته های ورزشی بیس بال و سافت بال در کشور، نماینده کمیته بیس بال استان بوشهر با حضور در محل دفتر انجمن بیس بال و سافت بال پکیج اهدایی به استان بوشهر را تحویل گرفت.

به گزارش واحد خبر روابط عمومی انجمن بیس بال و سافت بال اولین محموله لوازم و تجهیزات ورزشی بیس بال و سافت بال به نماینده کمیته بیس بال استان بوشهر در محل انجمن بیس بال و سافت بال تحویل داده شد.

پس از اطلاع رسانی انجمن به کلیه هیأت ها و کمیته های استانی مبنی بر آمادگی انجمن نسبت به توزیع لوازم و تجهیزات رشته های ورزشی بیس بال و سافت بال در کشور، نماینده کمیته بیس بال استان بوشهر با حضور در محل دفتر انجمن بیس بال و سافت بال پکیج اهدایی به استان بوشهر را تحویل گرفت. 

شایان ذکر است این پکیج شامل موارد متعددی به شرح ذیل بوده است:

1)       دستکش راست دست Brett              5 عدد

2)       دستکش  چپ Brett   دست            1 عدد

3)       بت چوبی Brett                           2 عدد

4)       بت فلزی                                    6 عدد

5)       توپ بیس بال Mizuno                  18 عدد 

گفتنی است انجمن بیس بال و سافت بال در اطلاعیه ای ضمن تشریح پارامتر های چگونگی توزیع لوازم و تجهیزات اهدایی از سوی فدراسیون جهانی در سراسر کشور، لیست استان های حائز شرایط دریافت پکیج تجهیزات را منتشر نموده است.

طرح و تولید : ایران دروپال