لوازم اهدایی انجمن به نماینده استان خراسان رضوی تحویل داده شد

شناسه خبر : 890
95/3/16 - 09:49 2016-6-5 10:54:41
پس از اطلاع رسانی انجمن به کلیه هیأت ها و کمیته های استانی مبنی بر آمادگی انجمن نسبت به توزیع لوازم و تجهیزات رشته های ورزشی بیس بال و سافت بال در کشور، نماینده کمیته بیس بال استان خراسان رضوی با حضور در محل دفتر انجمن بیس بال و سافت بال پکیج اهدایی به این استان را تحویل گرفت.
در پی اطلاعیه انجمن مبنی بر توزیع لوازم ورزشی

لوازم اهدایی انجمن به نماینده استان خراسان رضوی تحویل داده شد

پس از اطلاع رسانی انجمن به کلیه هیأت ها و کمیته های استانی مبنی بر آمادگی انجمن نسبت به توزیع لوازم و تجهیزات رشته های ورزشی بیس بال و سافت بال در کشور، نماینده کمیته بیس بال استان خراسان رضوی با حضور در محل دفتر انجمن بیس بال و سافت بال پکیج اهدایی به این استان را تحویل گرفت.

به گزارش واحد خبر روابط عمومی انجمن بیس بال و سافت بال محموله لوازم و تجهیزات ورزشی بیس بال و سافت بال به نماینده کمیته بیس بال استان خراسان رضوی در محل انجمن بیس بال و سافت بال تحویل داده شد.

پس از اطلاع رسانی انجمن به کلیه هیأت ها و کمیته های استانی مبنی بر آمادگی انجمن نسبت به توزیع لوازم و تجهیزات رشته های ورزشی بیس بال و سافت بال در کشور، نماینده کمیته بیس بال استان خراسان رضوی با حضور در محل دفتر انجمن بیس بال و سافت بال پکیج اهدایی به این استان را تحویل گرفت. 

شایان ذکر است این پکیج شامل موارد متعددی به شرح ذیل بوده است:

1)       بت چوبی Brett                           2 عدد

2)       توپ بیس بال Mizuno                  18 عدد

3)       بت فلزی بیس بال                         6 عدد

4)       دستکش بیس بال                          6 عدد

گفتنی است انجمن بیس بال و سافت بال در اطلاعیه ای ضمن تشریح پارامتر های چگونگی توزیع لوازم و تجهیزات اهدایی از سوی فدراسیون جهانی در سراسر کشور، لیست استان های حائز شرایط دریافت پکیج تجهیزات را منتشر نموده است.

طرح و تولید : ایران دروپال