روز جهانی سافت بال 1395/ گزارش تصویری 1

شناسه خبر : 900
95/3/29 - 11:46 2016-6-18 12:49:48
مراسم روز جهانی سافت بال با حضور جمعی از اعضای خانواده سافت بال کشور و نمایندگانی از وزارت ورزش و جوانان، سازمان محیط زیست کشور و فدراسیون انجمن های ورزشی برگزار شد.<img src="http://ibasa.ir/sites/default/files/content/images/story/95-03/29/9.jpg" width="5456" height="3064" alt=""  />

روز جهانی سافت بال 1395/ گزارش تصویری 1

مراسم روز جهانی سافت بال با حضور جمعی از اعضای خانواده سافت بال کشور و نمایندگانی از وزارت ورزش و جوانان، سازمان محیط زیست کشور و فدراسیون انجمن های ورزشی برگزار شد.

طرح و تولید : ایران دروپال