اطلاعیه: دعوت از مربیان و سرپرستان تیم های حاضر در لیگ بیس بال 95

شناسه خبر : 904
95/4/28 - 09:59 2016-7-18 11:22:06
انجمن بیس بال و سافت بال در راستای سیاست راهبردی خود مبنی بر راه اندازی سازمان لیگ از مربیان و سرپرستان تیم های حاضر در لیگ بیس بال 95 دعوت به عمل آورد تا به منظور تبادل نظر و همفکری در خصوص چگونگی عملیاتی نمودن سازمان لیگ بیس بال کشور در جلسه ای که به همین منظور فراهم شده است حضور بهم رسانند.
در راستای راه اندازی سازمان لیگ

اطلاعیه: دعوت از مربیان و سرپرستان تیم های حاضر در لیگ بیس بال 95

انجمن بیس بال و سافت بال در راستای سیاست راهبردی خود مبنی بر راه اندازی سازمان لیگ از مربیان و سرپرستان تیم های حاضر در لیگ بیس بال 95 دعوت به عمل آورد تا به منظور تبادل نظر و همفکری در خصوص چگونگی عملیاتی نمودن سازمان لیگ بیس بال کشور در جلسه ای که به همین منظور فراهم شده است حضور بهم رسانند.

انجمن بیس بال و سافت بال در راستای سیاست راهبردی خود مبنی بر راه اندازی سازمان لیگ از مربیان و سرپرستان تیم های حاضر در لیگ بیس بال 95 دعوت به عمل آورد تا به منظور تبادل نظر و همفکری در خصوص چگونگی عملیاتی نمودن سازمان لیگ بیس بال کشور در جلسه ای که به همین منظور فراهم شده است حضور بهم رسانند.

متن نامه ارسال شده به رؤسای هیت انجمن های ورزشی کشور به شرح ذیل است :

جناب آقای علی عامری- بختیار صالحی محمد شیخ زاده سید روح اله علوی حمیدرضا غزنوی یحی دادویی - سعید توکلی محمد بهرامی اسماعیل شکری

ریاست محترم هیات انجمن های ورزشی استان کرمان هرمزگان خراسان رضوی- بوشهر اصفهان تهران قم سمنان - گیلان

باسلام

        احتراماً ، به استحضار میرساند جلسه هماهنگی مربیان بیس بال حاضر در لیگ با مسئولین انجمن در روز چهارشنبه مورخ 30/04/95 ساعت 14 در محل دفتر انجمن بیس بال و سافت بال برگزار می گردد.

بدین منظور از یک نفر (مربی یا سرپرست یا مسئول تیم حاضر در لیگ بیس بال 95) دعوت بعمل می آید تا در جلسه مذکور حضور یابند.

دستور جلسه:

1)      تشکیل سازمان لیگ

2)      چگونگی و جزئیات برگزاری لیگ امسال

3)      پیشنهادات برای آئین نامه اجرایی مسابقات

لذا خواهشمند است دستور فرمائید اقدامات لازم در این خصوص را معمول فرمایند. (م)

                                                                                                                بهرام کاردان

                 سرپرست انجمن بیس بال و سافت بال

طرح و تولید : ایران دروپال