مسئول امور مالی و اداری انجمن منصوب شد

شناسه خبر : 908
95/4/31 - 20:46 2016-7-21 21:50:38
بهرام کاردان، سرپرست انجمن بیس بال و سافت بال ایران طی حکمی سیده الهه میرشجاعی را به سمت مسئول امور اداری و مالی انجمن منصوب کرد.
طی حکمی از سوی سرپرست انجمن

مسئول امور مالی و اداری انجمن منصوب شد

بهرام کاردان، سرپرست انجمن بیس بال و سافت بال ایران طی حکمی سیده الهه میرشجاعی را به سمت مسئول امور اداری و مالی انجمن منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی انجمن بیس بال و سافت بال بهرام کاردان، سرپرست انجمن بیس بال و سافت بال ایران طی حکمی سیده الهه میرشجاعی را به سمت مسئول امور اداری و مالی انجمن منصوب کرد. متن این حکم به شرح ذیل است: 

سرکار خانم سیده الهه میرشجاعی

باسلام

            نظر به ضرورت اهتمام هر چه بیشتر به انسجام و بهره برداری در ماموریت های پیش روی انجمن، سرکار بعنوان "مسئول امور اداری و مالی انجمن بیس بال و سافت بال"  منصوب میشوید.

ضروری است در هماهنگی کامل با اینجانب و نواب رئیس و دبیر، نظام شایسته اداری و مالی را با مشورت و اخذ استانداردهای لازم برقرار و سامان دهید. (م)

 

                                                                    بهرام کاردان

سرپرست انجمن بیس بال و سافت بال

طرح و تولید : ایران دروپال