ایجاد سازمان لیگ اولویت نخست ما در سال جاری است

شناسه خبر : 911
95/5/14 - 21:38 2016-8-4 22:40:55
در  این جلسه که با حضور دلداده مهربان دبیر فدراسیون انجمن های ورزشی و حمیدیان مدیر حراست فدراسیون انجمن های ورزشی برگزار شد، کاردان سرپرست انجمن بیس بال و سافت بال ضمن ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده در ماه های اخیر خاطر نشان کرد: اولویت اصلی ما در سال جاری تشکیل سازمان لیگ و واگذاری برگزاری مسابقات به تیم های حاضر در لیگ می باشد
کاردان در جلسه هیأت مدیره انجمن با مسئولان فدراسیون انجمن های ورزشی

ایجاد سازمان لیگ اولویت نخست ما در سال جاری است

در این جلسه که با حضور دلداده مهربان دبیر فدراسیون انجمن های ورزشی و حمیدیان مدیر حراست فدراسیون انجمن های ورزشی برگزار شد، کاردان سرپرست انجمن بیس بال و سافت بال ضمن ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده در ماه های اخیر خاطر نشان کرد: اولویت اصلی ما در سال جاری تشکیل سازمان لیگ و واگذاری برگزاری مسابقات به تیم های حاضر در لیگ می باشد

به گزارش واحد خبر روابط عمومی انجمن بیس بال و سافت بال، نشست مشترک مسئولان انجمن بیس بال و سافت بال با نمایندگان فدراسیون انجمن های ورزشی در محل دفتر انجمن برگزار شد.

در ابتدای این جلسه که با حضور دلداده مهربان دبیر فدراسیون انجمن های ورزشی و حمیدیان مدیر حراست فدراسیون انجمن های ورزشی برگزار شد، کاردان سرپرست انجمن بیس بال و سافت بال ضمن ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده در ماه های اخیر خاطر نشان کرد: اولویت اصلی ما در سال جاری تشکیل سازمان لیگ و واگذاری برگزاری مسابقات به تیم های حاضر در لیگ می باشد و ما بر مبنای بررسی هایی که به عمل آورده ایم به این نتیجه رسیده ایم که توان انجمن می بایست در تقویت زیرساخت ها و فراهم آوردن امکانات مورد نیاز برای رشد و توسعه ورزش های بیس بال و سافت بال در کشور متمرکز شود. وی در ادامه افزود: پیرو سفر سال گذشته رئیس فدراسیون جهانی بیس بال و سافت بال، افق های روشن و گسترده ای فراروی بیس بال و سافت بال ایران قرارگرفته است که این مهم حمایت ها و توجه بیشتر مدیران فدراسیون را به انجمن بیس بال و سافت بال می طلبد. 

در ادامه این دیدار دلداده مهربان ضمن تقدیر از اقدامات انجمن بیس بال و سافت بال ماهیت تشکیل اینچنین جلسات را برقراری هماهنگی های لازم فیمابین فدراسیون انجمن های ورزشی و انجمن ها برشمرد و تصریح کرد: هدف ما در فدراسیون تسهیل پیشبرد برنامه های انجمن های مختلف در قالب اقدامات حمایتی و مشورتی فدراسیون می باشد.

در ادامه این جلسه که با حضور دکتر حسینی نایب رئیس سافت بال انجمن، کیوان صفائیان دبیر انجمن و مسئولان کمیته های مختلف انجمن برگزار شد مهربان با اشاره به اهمیت تعاملات بین المللی انجمن ها در قوت بخشی به روند رشد و توسعه آنها درکشور خاطر نشان کرد: انجمن بیس بال و سافت بال در این زمینه یکی از انجمن های پیشرو در کشور می باشد.

در ادامه این دیدار مسئولان کمیته های مختلف انجمن موارد خود را با نماییندگان فدراسیون انجمن های ورزشی در میان گذاشتند.

طرح و تولید : ایران دروپال