آیین نامه عمومی مسابقات لیگ سافت بال بانوان در سال 95

شناسه خبر : 914
95/5/18 - 12:46 2016-8-8 13:51:46

بدین وسیله آیین نامه عمومی مسابقات لیگ سافت بال بانوان منطقه شمال و جنوب کشور در سال 95 به اطلاع می رسد

آئین نامه عمومی مسابقات لیگ سافت بال بانوان

 منطقه شمال و جنوب کشور

سال 1395

1)        تعداد نفرات شرکت کننده در هر تیم 25 نفر و در هر دوره بازی جمعاً 18 نفر شامل16 ورزشکار، یک مربی و یک سرپرست میباشد. حضور آقایان بعنوان مربی یا سرپرست تیم ممنوع می باشد.

2)       از 16 ورزشکار شرکت کننده در هر تیم، می بایست حداقل 2 بازیکن از رده سنی جوانان (متولدین سال1/1/1375) در فهرست اسامی و حتما در لاین آپ اولیه هر تیم وجود داشته باشد.

تبصره: درصورتیکه تعداد ورزشکاران یک تیم کمتر از 12 ورزشکار باشد، حضور 2 بازیکن از رده سنی جوانان الزامی است.

3)      تیم ها میتوانند از 3 بازیکن خارجی در ترکیب خود استفاده نمایند. (بارعایت مفاد آئین نامه حضور بازیکنان خارجی)

4)       هر بازیکن در مسابقات لیگ باشگاه هاي کشور سال 1395، فقط در یک تیم و با یک شماره لباس مشخص می تواند حضور یابد. داشتن برگه قرارداد با هیات استان یا باشگاه مربوطه برای بازیکنان الزامی است.

5)       هر باشگاه موظف است اسامی بازیکنان و کادر تیم خود را در زمان ورود به اردو به سرپرست كل مسابقات تحويل دهد و  برای انجمن بیس بال و سافت بال نيز ارسال نمایند.

6)       مربیان می بایست دارای کارت درجه سه و یا بالاتر باشند و در زمان پذیرش، اصل آن را ارائه دهند.

7)       سرپرست تیم باید در هنگام پذیرش، معرفی نامه تیم خود را شامل لیست کامل 18 نفر می باشد، به همراه اصل کارت ملی، کارت بیمه ورزشی معتبر از فدراسیون پزشکی و کپی قرارداد (5نسخه ای) سال 95 ممهور به مهر انجمن بیسبال و سافتبال کشور برای هریک از بازیکنان ارائه دهند؛ در غیر اینصورت کارت بازی برای بازیکنان صادر نخواهد شد و نامبردگان مجاز به حضور در مسابقات آن دور نخواهند بود.

8)      نحوه برگزای مسابقات و قرعه کشی تیم ها در کمیته فنی انجمن بیسبال و سافتبال کشور تعیین خواهد شد.

9)       قانون اختلاف امتیاز (Mercy Rule) در مسابقات اجرا میگردد. (در شرایطی که پایان اینینگ سوم اختلاف15 و پایان اینینگ چهارم اختلاف 10 و پایان اینینگ پنجم اختلاف7 باشد، بازی به نفع تیمی که امتیاز بالاتر دارد، پایان می پذیرد.)

10)     با توجه به دوره ای بودن مسابقات، در صورت مساوی شدن تیم ها در پایان مسابقات لیگ، انتخاب تیم برتر به ترتیب مراحل زیر انجام میگیرد:

الف) نتیجه بازی رو در رو (Head to Head).

ب)  تعداد ران داده کمتر.

ج)  تعداد ران گرفته منهای تعداد ران داده تقسیم بر تعداد اینینگ.

د) پرتاب سکه.

11)     مسابقات طبق قوانینWBSC برگزار می گردد و در موارد خاص طبق نظر کمیته فنی انجمن بیس بال و سافت بال         تصمیم گیری خواهد شد.

12)    در صورت داشتن هرگونه اعتراض، سرپرست تیم می بایست حداکثر 2 ساعت پس از پایان بازی اعتراض مکتوب خود را به سرپرست مسابقات همراه مبلغ دو میلیون ريال تحویل نماید. در صورت وارد بودن اعتراض مبلغ فوق مرجوع می گردد.

13)   در صورت اثبات دوپینگ و استفاده از داروهای غیرمجاز و نیروزا و یا اختلالات جنسیتی و غیره توسط هریک از شرکت کننده ها در مسابقات، علاوه بر حذف تیم از کل مسابقات و محرومیت از شرکت در تمامی مسابقات همان سال با بازیکن خاطی مطابق با قوانین برخورد خواهد شد.

14)    کلیه تیم ها می بایست دارای یک دست لباس متحدالشکل سافت بال با شماره مشخص برای هر بازیکن و پوشش اسلامی مناسب باشند و از آرم  "دلیجه"  بر روی بازوی دست راست استفاده نمایند. (فایل آن در سایت انجمن موجود است).

15)    میزبان باید نسبت به تامین محل اسکان بازیکنان، اسکان و تغذیه داوران و کادر فنی، تجهیز زمین و حضور پزشک در زمان برگزاری مسابقات اقدام نماید و انجام مکاتبه با نیروی انتظامی جهت حضور ایشان در تامین امنیت و انتظام در طول مسابقات الزامی می باشد.

طرح و تولید : ایران دروپال