آموزش بیس بال و سافت بال به دانش آموزان فشافویه

شناسه خبر : 915
95/5/18 - 13:49 2016-8-8 15:08:36
مقرر گردید آموزش و پرورش فشافویه ضمن بررسی ظرفیت های مدارس فشافویه در خصوص وجود پتانسیل های موجود به لحاظ فضای فیزیکی و نیروی انسانی مراتب آمادگی خود را به منظور برگزاری دوره های آموزش بیس بال و سافت بال در مدارس این بخش به انجمن بیس بال و سافت بال اعلام نمایند
در دیدار مسئولان انجمن از بخش فشافویه مطرح شد

آموزش بیس بال و سافت بال به دانش آموزان فشافویه

مقرر گردید آموزش و پرورش فشافویه ضمن بررسی ظرفیت های مدارس فشافویه در خصوص وجود پتانسیل های موجود به لحاظ فضای فیزیکی و نیروی انسانی مراتب آمادگی خود را به منظور برگزاری دوره های آموزش بیس بال و سافت بال در مدارس این بخش به انجمن بیس بال و سافت بال اعلام نمایند

به گزارش واحد خبر روابط عمومی انجمن بیس بال و سافت بال، سرپرست انجمن بیس بال به همراه هیآت همراه از مسئولان انجمن و فدراسیون انجمن های ورزشی ضمن دیدار با مسئولان بخش فشافویه از پتانسیل های موجود در این بخش از توابع تهران به منظور توسعه ورزش های بیس بال و سافت بال بازدید به عمل آوردند.

در این دیدار که رييس اداره آموزش و پرورش فشافويه، رييس تربيت بدني آموزش و پرورش، رييس اداره ورزش و جوانان بخش، بخشدار فشافويه و تنی چند از مسئولان این بخش حضور داشتند مقرر گردید آموزش و پرورش فشافویه ضمن بررسی ظرفیت های مدارس فشافویه در خصوص وجود پتانسیل های موجود به لحاظ فضای فیزیکی و نیروی انسانی مراتب آمادگی خود را به منظور برگزاری دوره های آموزش بیس بال و سافت بال در مدارس این بخش به انجمن بیس بال و سافت بال اعلام نمایند.

همچنین انجمن بیس بال و سافت بال آمادگی خود را به منظور برگزاری مسابقات لیگ بیس بال در این بخش از تواع تهران اعلام نمود و مقرر گردید به منظور آشنایی دانش آموزان فشافویه با ورزش بیس بال انجمن بیس بال و سافت بال زمینه های برگزاری یک بازی دوستانه در این بخش فیمابین دو تیم از شهرستان تهران را مورد بررسی قرار دهد. 

طرح و تولید : ایران دروپال