دبیر و اعضای کمیته فنی انجمن بیس بال و سافت بال منصوب شدند

شناسه خبر : 917
95/5/30 - 13:48 2016-8-20 19:20:27
بهرام کاردان، سرپرست انجمن در احکام جداگانه ای دبیر و اعضای کمیته فنی انجمن بیس بال و سافت بال را منصوب کرد.
طی احکامی جداگانه از سوی سرپرست انجمن

دبیر و اعضای کمیته فنی انجمن بیس بال و سافت بال منصوب شدند

بهرام کاردان، سرپرست انجمن در احکام جداگانه ای دبیر و اعضای کمیته فنی انجمن بیس بال و سافت بال را منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی انجمن بیس بال و سافت بال بهرام کاردان، سرپرست انجمن در احکام جداگانه ای دبیر و اعضای کمیته فنی انجمن بیس بال و سافت بال را منصوب کرد. بر همین اساس پیام شوکت صدری به سمت دبیر و عضو کمیته فنی بیس بال و سافت بال و کیوان صفائیان، هومن منصوریان و عباس ندایی به سمت اعضای کمیته فنی بیس بال و سافت بال منصوب شدند. همچنین نیما باقری نیا به سمت عضو کمیته فنی بیس بال و کاشف رانا به سمت عضو کمیته فنی سافت بال منصوب شد.

طرح و تولید : ایران دروپال