گزارش تصویری/ تمرینات فشرده نوجوانان بیس بال ایران در کمپ ملی آموزش بیس بال در کشور ایتالیا

شناسه خبر : 932
95/7/6 - 14:54 2016-9-27 15:00:32
گروه اعزامی از کشورمان که کلیه اعضای آن در سلامت کامل به سر می برند  از روز دوشنبه دور تازه ای از تمرینات خود را بصورت فشرده و در دونوبت صبح و بعد ازظهر زیر نظر مربیان نامدار جهانی از سر گرفته اند. شایان ذکر است گروه پنج نفره بیس بال ایران به منظور حضور در آکادمی آموزشی بیس بال بامداد سی ام شهریورماه عازم کشور ایتالیا شد. اعضای این گروه شامل چهار نفر از نوجوانان 16 تا 19 سال کشورمان یعنی مصطفی کمالی، مجتبی واعظ زاده، سید جلال فرهی بزرگ از استان بوشهر و  محمد مهدی کمالی از استان سمنان  به سرپرستی کاشف رانا سرپرست کمیته استعداد یابی انجمن نمایندگان کشورمان در آکادمی آموزشی یک ماهه در کشور ایتالیا می باشند.

گزارش تصویری/ تمرینات فشرده نوجوانان بیس بال ایران در کمپ ملی آموزش بیس بال در کشور ایتالیا

گروه اعزامی از کشورمان که کلیه اعضای آن در سلامت کامل به سر می برند از روز دوشنبه دور تازه ای از تمرینات خود را بصورت فشرده و در دونوبت صبح و بعد ازظهر زیر نظر مربیان نامدار جهانی از سر گرفته اند. شایان ذکر است گروه پنج نفره بیس بال ایران به منظور حضور در آکادمی آموزشی بیس بال بامداد سی ام شهریورماه عازم کشور ایتالیا شد. اعضای این گروه شامل چهار نفر از نوجوانان 16 تا 19 سال کشورمان یعنی مصطفی کمالی، مجتبی واعظ زاده، سید جلال فرهی بزرگ از استان بوشهر و محمد مهدی کمالی از استان سمنان به سرپرستی کاشف رانا سرپرست کمیته استعداد یابی انجمن نمایندگان کشورمان در آکادمی آموزشی یک ماهه در کشور ایتالیا می باشند.

طرح و تولید : ایران دروپال