"برتام" اولین دستآورد برجام در عرصه ورزش کشور

شناسه خبر : 937
95/8/7 - 23:58 2016-10-28 23:59:29
در این طرح ملی که برای نخستین بار در تاریخ ورزش کشور و در پی فضای مساعد بین المللی ایجاد شده در پسا برجام با حضور و حمایت مالی و فنی عالی ترین نهاد بین المللی بیس بال و سافت بال در جهان یعنی کنفدراسیون جهانی بیس بال و سافت بال و با همکاری انجمن بیس بال و سافت بال، وزارت آموزش و پرورش و فدراسیون انجمن های ورزشی جمهوری اسلامی ایران انجام خواهد شد، دانش آموزان مقطع ابتدایی و سنین پایه در سراسر کشور استعداد یابی شده و آموزش های اولیه  لازم در خصوص آشنایی با ورزش های بیس بال و سافت بال و حرکت های موجود در این رشته ای ورزشی را فرا خواهند گرفت.
آغاز برنامه ملی توسعه آموزش بیس بال و سافت بال در مدارس کشور

"برتام" اولین دستآورد برجام در عرصه ورزش کشور

در این طرح ملی که برای نخستین بار در تاریخ ورزش کشور و در پی فضای مساعد بین المللی ایجاد شده در پسا برجام با حضور و حمایت مالی و فنی عالی ترین نهاد بین المللی بیس بال و سافت بال در جهان یعنی کنفدراسیون جهانی بیس بال و سافت بال و با همکاری انجمن بیس بال و سافت بال، وزارت آموزش و پرورش و فدراسیون انجمن های ورزشی جمهوری اسلامی ایران انجام خواهد شد، دانش آموزان مقطع ابتدایی و سنین پایه در سراسر کشور استعداد یابی شده و آموزش های اولیه لازم در خصوص آشنایی با ورزش های بیس بال و سافت بال و حرکت های موجود در این رشته ای ورزشی را فرا خواهند گرفت.

به گزارش واحد خبر انجمن بیس بال و سافت بال جمهوری اسلامی ایران، ورزش کشور از فردا مورخ هشتم آبان ماه شاهد آغاز به کار برنامه ملی توسعه آموزش بیس بال و سافت بال در مدارس کشور(برتام) خواهد بود.در این طرح ملی که برای نخستین بار در تاریخ ورزش کشور و در پی فضای مساعد بین المللی ایجاد شده در پسا برجام با حضور و حمایت مالی و فنی عالی ترین نهاد بین المللی بیس بال و سافت بال در جهان یعنی کنفدراسیون جهانی بیس بال و سافت بال و با همکاری انجمن بیس بال و سافت بال، وزارت آموزش و پرورش و فدراسیون انجمن های ورزشی جمهوری اسلامی ایران انجام خواهد شد، دانش آموزان مقطع ابتدایی و سنین پایه در سراسر کشور استعداد یابی شده و آموزش های اولیه  لازم در خصوص آشنایی با ورزش های بیس بال و سافت بال و حرکت های موجود در این رشته ای ورزشی را فرا خواهند گرفت. 

در فاز نخست از این طرح ملی که با همکاری و نظارت دقیق کنفدراسیون جهانی و انجمن بیس بال و سافت بال کشور انجام خواهد شد، در اولین مرحله بیست چهار معلم ورزش از مدارس منتخب سه منطقه شمال، مرکز و جنوب کشور با حضور در کارگاه آموزشی ویژه معلمان مدارس که از تاریخ هشتم لغایت چهاردهم آبان ماه زیر نظر مدرسان بین المللی اعزام شده از سوی کنفدراسیون جهانی بیس بال و سافت بال در محل مجموعه ورزشی انقلاب کرج برگزار خواهد شد، در خصوص چگونگی استعداد یابی و آموزش بیس بال و سافت بال به کودکان مقطع ابتدایی آموزش های لازم را فرا خواهند گرفت. در مرحله دوم از فاز نخست این طرح ملی که از ابتدای آذر ماه سال جاری آغاز خواهد شد معلمان ورزش مدارس منتخب نسبت به استعداد یابی، جذب و آموزش دانش آموزان بیست و چهار مدرسه منتخب کشور بر اساس کتاب استاندارد آموزشی تهیه شده در این خصوص اقدام خواهند نمود. در سومین مرحله از فاز نخست که از بهمن ماه سال جاری آغاز خواهد شد، در سه منطقه شمال، مرکز و جنوب کشور مسابقات درون منطقه ای بین مدارس منتخب در هر منطقه برگزار خواهد شد. در چهارمین مرحله از فاز نخست این طرح ملی که در مرداد ماه سال 96 برگزار خواهد شد، مسابقات قهرمانی کشور مدارس منتخب کشور بین تیم های صعود کننده از سه منطقه شمال، مرکز و جنوب کشور برگزار خواهد شد و در نهایت بازیکنان منتخب جذب تیم های حاضر در لیگ کشور خواهند شد. در فاز های بعدی این طرح ملی نسبت به بسط و توسعه آموزش بیس بال و سافت بال به دانش آموزان سنین پایه اقدام خواهد شد.

گفتنی است بیس بال و سافت بال که ریشه در بازی های بومی و محلی ایران زمین نظیر چوگوی، چلتوپ، گل بی بی شده، پله چفته و ... دارد، پس از نخستین سفر رئیس کنفدراسیون جهانی بیس بال و سافت بال به ایران در دی ماه سال گذشته شاهد آغاز فصل جدیدی از توسعه خود در سطح کشور بوده است و علیرغم فشار گسترده دیگر کشور های منطقه نظیر قطر و هند، ایران به عنوان پایگاه توسعه ای بیس بال و سافت بال در منطقه خاورمیانه توسط کنفدراسیون جهانی این رشته های ورزشی انتخاب شد. پس از آن همکاری های گسترده ای بین انجمن بیس بال و سافت بال جمهوری اسلامی ایران و کنفدراسیون جهانی بیس بال و سافت بال به منظور توسعه کیفی و کمی این رشته های ورزشی در سطح کشور آغاز گردیده است و "برتام" یکی از اصلی ترین برنامه های مشترک با هدف توسعه پایه ای این رشته های ورزش در سطح کشور می باشد. 

طرح و تولید : ایران دروپال