گزارش تصویری 3/بازدید رئیس فدراسیون انجمن های ورزشی و مدیرکل ورزش و جوانان استان البرز از روند اجرایی"برتام"

شناسه خبر : 944
95/8/11 - 21:04 2016-11-1 21:07:52
مرحله نخست از فاز اول برنامه ملی توسعه و آموزش بیس بال و سافت بال در مدارس کشور(برتام)، با هدف آموزش بیس بال و سافت بال به معلمان ورزش مدارس منتخب کشور به منظور توسعه و آموزش بیس بال و سافت بال به دانش آموزان در سنین پایه با حمایت و همکاری مشترک کنفدراسیون جهانی بیس بال و سافت بال، انجمن بیس بال و سافت بال، وزارت آموزش و پرورش، فدراسیون انجمن های ورزشی و کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران به مدت هفت روز در محل زمین اختصاصی بیس بال مجموعه ورزشی انقلاب کرج برگزار شد.
در حاشیه برگزاری مرحله نخست از فاز اول برنامه ملی توسعه و آموزش بیس بال و سافت بال در مدارس کشور(برتام)

گزارش تصویری 3/بازدید رئیس فدراسیون انجمن های ورزشی و مدیرکل ورزش و جوانان استان البرز از روند اجرایی"برتام"

مرحله نخست از فاز اول برنامه ملی توسعه و آموزش بیس بال و سافت بال در مدارس کشور(برتام)، با هدف آموزش بیس بال و سافت بال به معلمان ورزش مدارس منتخب کشور به منظور توسعه و آموزش بیس بال و سافت بال به دانش آموزان در سنین پایه با حمایت و همکاری مشترک کنفدراسیون جهانی بیس بال و سافت بال، انجمن بیس بال و سافت بال، وزارت آموزش و پرورش، فدراسیون انجمن های ورزشی و کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران به مدت هفت روز در محل زمین اختصاصی بیس بال مجموعه ورزشی انقلاب کرج برگزار شد.
عکس از هدی قیاثوند
طرح و تولید : ایران دروپال