اسامی 30 نفر منتخب تیم ملی سافت بال جمهوری اسلامی ایران

شناسه خبر : 963
95/11/9 - 08:50 2017-1-28 09:10:05
مارینا چینترونه سرمربی تیم ملی سافت بال ایران، پس از پایان مسابقات لیگ سافت بال کشور و نظارت دقیق بر روند بازی های انجام شده و همچنین بررسی های به عمل آمده در اردوی انتخابی تیم ملی که در ابتدای بهمن ماه در تهران برگزار گردید، اسامی  ٣٠ نفر بازيكن منتخب تيم ملی سافت بال بانوان بر اساس پست بازی را اعلام نمود.
توسط سرمربی ایتالیایی تیم ملی سافت بال ایران اعلام شد

اسامی 30 نفر منتخب تیم ملی سافت بال جمهوری اسلامی ایران

مارینا چینترونه سرمربی تیم ملی سافت بال ایران، پس از پایان مسابقات لیگ سافت بال کشور و نظارت دقیق بر روند بازی های انجام شده و همچنین بررسی های به عمل آمده در اردوی انتخابی تیم ملی که در ابتدای بهمن ماه در تهران برگزار گردید، اسامی ٣٠ نفر بازيكن منتخب تيم ملی سافت بال بانوان بر اساس پست بازی را اعلام نمود.

به گزارش واحد خبر روابط عمومی انجمن بیس بال و سافت بال، مارینا چینترونه سرمربی تیم ملی سافت بال ایران، پس از پایان مسابقات لیگ سافت بال کشور و نظارت دقیق بر روند بازی های انجام شده و همچنین بررسی های به عمل آمده در اردوی انتخابی تیم ملی که در ابتدای بهمن ماه در تهران برگزار گردید، اسامی  ٣٠ نفر بازيكن منتخب تيم ملی سافت بال بانوان بر اساس پست بازی را اعلام نمود. این اسامی به شرح ذیل می باشد. 

سرمربی: مارينا چينترونه (ايتاليا)
مربی: پائولا مارفوگليا (ايتاليا)
 
Pitcher:
١- حميده حسينی 
٢- مهسا حسينی
٣- شيوا جان نثاری 
٤- راحيل بهزادی
٥-ضحي محمد شهری 
٦- نسيم شهرياری
 
Catcher:
٧- نجمه اقبالی
٨- ليلا اختياری
٩- مهسا امينی
 
Infielder:
١٠- زهرا بلوچ
١١- ندا غياثوند
١٢- مهرنوش امينيان
١٣- ندا مهرانی
١٤- فرنگيس جعفری
١٥- نيلوفر عباسی
١٦-  فاطمه زمانی
١٧-متين رضاييان
١٨- فاطمه صيادی
١٩- مريم علي اكبر
٢٠- سحر ثموديان
٢١- صديقه نوروزی
٢٢- مريم يعقوبی
 
Outfielder:
٢٣- الهام حسين نژاد
٢٤- نرگس علي قلی پور
٢٥- الهه فرجی
٢٦- زينب غلامی
٢٧- هدی غياثوند
٢٨- فرشته فرهنگ
٢٩- الهام پزشك
 
Designated Player: 
٣٠- زهرا حيدرپور
شایان ذکر است  مطابق با جدول برنامه های مارینا چینترونه سرمربی سابق تیم ملی سافت بال ایتالیا که به همراه دستیار خود پائولا مارفوگلیا  از ابتدای بهمن ماه به ایران سفر نموده اند، بازیکنان فوق میبایست در اردوی آمادگی تیم ملی سافت بال که از تاریخ 12 لغایت 20 بهمن ماه در اصفهان برگزار خواهد شد، حضور بهم رسانند.
طرح و تولید : ایران دروپال