بهترین سن یادگیری اولیه بیس بال و سافت بال زیر 14 سال است

شناسه خبر : 971
96/6/6 - 14:39 2017-8-28 15:49:37
تا زیر 14 سال بهترین زمان برای یادگیری پایه این رشته ورزشی است و پس از آن ورزشکاران می توانند به شکل تخصصی و حرفه ای این ورزش را ادامه دهند.
دبیر کمیته استعدادیابی انجمن بیس بال و سافت بال ایران

بهترین سن یادگیری اولیه بیس بال و سافت بال زیر 14 سال است

تا زیر 14 سال بهترین زمان برای یادگیری پایه این رشته ورزشی است و پس از آن ورزشکاران می توانند به شکل تخصصی و حرفه ای این ورزش را ادامه دهند.

یکی از رشته های ورزشی مهم و مهیج جهان که ریشه در تمدن و بازی های کهن ایران دارد دو رشته ورزشی بیس بال و سافت بال است که سالانه معادل چندصد میلیارد دلار گردش مالی را به خود اختصاص داده و پس از فوتبال به لحاظ داشتن هوادار در جایگاه دوم در جهان قرار دارد. از سوی دیگر با بازگشت این دو رشته به بازی های المپیک 2020 توکیو، بار دیگر این رشته مهیج به کانون توجه جهان ورزش تبدیل شده است.

با اینحال، این رشته ورزشی در ایران همچنان در رده ورزش های نوپا و ناشناخته محسوب می شود که با سفر آقای ریکاردو فراکری و اجرای طرح برتام(برنامــه ملــی توســعه و آمــوزش بیس بــال و ســافت بال در مــدارس کشــور) امید ها برای توسعه بیش از پیش این رشته در ایران بوجود آمده است.

آموزش دوازده معلم ورزش از هشت استان کشور زیر نظر مربیان حرفه ای ایتالیایی، طی اردو آموزشی ده روزه که در آبان ماه سال گذشته در استان البرز برگزار شد و سپس آموزش دانش آموزان توسط معلمان ورزش آموزش دیده خود و در نهایت برگزاری مسابقات ملی استعدادیابی طرح برتام که در 15 الی 18 ماه جاری در تهران برگزار می شود خلاصه ای از روند اجرای این طرح است.

به گزارش واحد خبر روابط عمومی انجمن بیس بال و سافت بال،کاشف رانا، دبیر کمیته استعدادیابی انجمن بیس بال و سافت بال ایران در مورد جشنواره پیش رو گفت: این جشنواره به منظور ارزیابی و سپس استعدادیابی میان دانش آموزانی که طی یک سال گذشته در مدارس خود آموزش دیده اند برگزار می شود. یعنی قرار است از میزان و چگونگی آموزشی که این افراد دیده اند ارزیابی داشته باشیم و پس از ارزیابی شرکت کنندگان در این رویداد مهم ورزشی، از میان افراد حاظر استعداد یابی کرده و آنها را به سوی آموزش های حرفه ای و آکادمیک سوق دهیم.

رانا در ادامه افزود: پیشتر نیز در رده سنی زیر 19 سال مسابقات ارزیابی و استعداد یابی حرفه ای را انجام داده بودیم و شاهد اعزام گروهی از نوجوانان کشورمان به آکادمی آموزشی ایتالیا بودیم. وی در خصوص تفاوت ارزیابی حرفه ای و آکادمیک تصریح کرد: آموزش آکادمیک به آموزش پایه ای گفته می شود که به شکل گام به گام و یادگیری اصول انجام می شود اما در حرفه ای تدوام کار و مواردی مانند در نظر گرفتن رژیم های غدایی خاص مورد توجه قرار می گیرد. دبیر کمیته استعدادیابی انجمن بیس بال و سافت بال، در پایان بهترین سن برای فراگیری این رشته ورزشی را زیر 14 سال اعلام کرد و خاطرنشان کرد: تا زیر 14 سال بهترین زمان برای یادگیری پایه این رشته ورزشی است و پس از آن ورزشکاران می توانند به شکل تخصصی و حرفه ای این ورزش را ادامه دهند.

طرح و تولید : ایران دروپال