صدر نشینی کرمان، قعر نشینی قهرمان سال گذشته

شناسه خبر : 973
96/6/17 - 21:23 2017-9-8 23:12:21
در این دوره از مسابقات که نخستین دوره مسابقات لیگ دسته یک بیس بال کشور به شمار می آید تیم کرمان توانست با سه پیروزی و یک باخت جایگاه نخست این دور از مسابقات را ازآن خود کند. تیم های نادری بوشهر، لیان پارسه بوشهر،  هیأت انجمن های ورزشی استان قم،  هیأت انجمن های ورزشی استان خراسان رضوی نیز به ترتیب در جایگاه های دوم تا پنجم این دور از مساقات قرار گرفتند.
در پایان مسابقات دور رفت لیگ دسته یک بیس بال کشور

صدر نشینی کرمان، قعر نشینی قهرمان سال گذشته

در این دوره از مسابقات که نخستین دوره مسابقات لیگ دسته یک بیس بال کشور به شمار می آید تیم کرمان توانست با سه پیروزی و یک باخت جایگاه نخست این دور از مسابقات را ازآن خود کند. تیم های نادری بوشهر، لیان پارسه بوشهر، هیأت انجمن های ورزشی استان قم، هیأت انجمن های ورزشی استان خراسان رضوی نیز به ترتیب در جایگاه های دوم تا پنجم این دور از مساقات قرار گرفتند.

به گزارش واحد خبر روابط عمومی انجمن بیس بال و سافت بال، مسابقات دور رفت لیگ دسته یک بیس بال کشور از تاریخ 13 لغایت 17 شهریور ماه به میزبانی هیأت انجمن های ورزشی استان کرمان  و با حضور پنج تیم لیان پارسه بوشهر، نادری بوشهر، هیأت انجمن های ورزشی استان قم ، هیأت انجمن های ورزشی استان کرمان و هیأت انجمهای ورزشی استان خراسان رضوی در زمین چمن مجموعه ورزشی تدین شهر کرمان برگزار شد. در این دوره از مسابقات که نخستین دوره مسابقات لیگ دسته یک بیس بال کشور به شمار می آید تیم کرمان توانست با سه پیروزی و یک باخت جایگاه نخست این دور از مسابقات را ازآن خود کند. تیم های نادری بوشهر، لیان پارسه بوشهر،  هیأت انجمن های ورزشی استان قم و هیأت انجمن های ورزشی استان خراسان رضوی نیز به ترتیب در جایگاه های دوم تا پنجم این دور از مسابقات قرار گرفتند.

 نخستین روز این مسابقات با انجام دو دیدار پیگیری شد. در اولین دیدار تیم های  هیأت انجمن های ورزشی استان قم و نادری بوشهر به مصاف هم رفتند که در پایان این دیدار نادری بوشهر توانست با نتیجه 14 بر 8 در پایین اینینگ نهم تیم قدرتمند قم را مغلوب خود کند. در دومین مسابقه از روز نخست رقابت ها نیز تیم های  هیأت انجمن های ورزشی استان  کرمان و  لیان پارسه بوشهر به مصاف هم رفتند که تیم میزبان توانست  در نخستین بازی خود در بالای اینینگ نهم با نتیجه 9 بر 5  لیان پارسه بوشهر را شکست دهد.

دومین روز رقابت های دور رفت لیگ دسته یک بیس بال کشور با انجام دو دیدار به کار خود ادامه داد. در نخستین دیدار از روز دوم تیم های لیان پارسه بوشهر و  هیأت انجمن های ورزشی استان  خراسان رضوی به میدان رفتند که لیان پوشهر توانست در بالای اینینگ نهم با نتیجه 14 بر 6 پیروز میدان شود. در دومین مسابقه از روز دوم نیز تیم های  هیأت انجمن های ورزشی استان قم و  هیأت انجمن های ورزشی استان  کرمان به رقابت پرداختند که در پایین اینینگ نهم این دیدار تیم قم توانست با نتیجه 10 بر 7 تیم میزبان را مغلوب خود کند.

سومین روز از رقابت ها  با انجام دو دیدار پیگیری شد. در نخستین مسابقه تیم های لیان پارسه بوشهر و  هیأت انجمن های ورزشی استان قم به مصاف هم رفتند که در پایین اینینگ نهم از این دیدار تیم لیان با نتیجه 12 بر 9 از سد تیم قم گذشت. در دومین دیدار از روز سوم این رقابت ها نیز تیم های  هیأت انجمن های ورزشی استان خراسان رضوی و نادری بوشهر به میدان رفتند و نادری بوشهر توانست با قدرت تیم خراسان رضوی را در پایین اینینگ پنجم این دیدار با نتیجه قاطع 25 بر 8 در هم شکند.

در چهارمین روز از رقابت های دور رفت لیگ دسته یک بیس بال کشور در نخستین دیدار تیم های  هیأت انجمن های ورزشی استان قم و  هیأت انجمن های ورزشی استان خراسان رضوی با یکدیگر به رقابت پرداختند که در پایان یک دیدار تنگاتنگ تیم خراسان رضوی در بالای اینینگ نهم با نتیجه 11 بر 12 مغلوب تیم قم شد. در دومین دیدار از روز چهارم نیز تیم های نادری بوشهر و  هیأت انجمن های ورزشی استان کرمان به مصاف هم رفتند که تیم میزبان که در این دور از رقابت ها با قدرت حاضر شده بود توانست در پایین اینینگ نهم این مسابقه با نتیجه 16 بر 13 از سد تیم نادری بوشهر عبور کند.

در آخرین روز این دور از رقابت ها  در بازی صبح امروز تیم های لیان و نادری بوشهر با هم به رقابت پرداختند که در پایان یک دیدار جذاب تیم نادری توانست در پایین اینینگ نهم این مسابقه رقیب سنتی خود لیان پارسه بوشهر را با نتیجه 16 بر 14 شکست دهد. در آخرین دیدار از رقابت های دور رفت لیگ دسته یک بیس بال کشور نیز بعد ازظهر امروز جمعه تیم های  هیأت انجمن های ورزشی استان خراسان رضوی و  هیأت انجمن های ورزشی استان کرمان به مصاف یکدیگر رفتند و تیم میزبان با درخششی دیگر توانست با نتیجه قاطع 25 بر 6 در پایین اینینگ پنجم بازی، قهرمان سال گذشته لیگ بیس بال کشور را در هم شکند. 

بدین ترتیب در پایان مسابقات دور رفت لیگ دسته یک بیس بال کشور تیم کرمان توانست با 3 پیروزی و یک شکست صدر نشین این دور از رقابت ها شود. پس از آن تیم های نادری بوشهر با سه پیروزی و یک شکست، لیان بوشهر با دو پیروزی و یک شکست،  هیأت انجمن های ورزشی استان قم با دو پیروزی و دو شکست و  هیأت انجمن های ورزشی استان  خراسان رضوی با چهار شکست در جایگاه های دوم تا پنجم قرار گرفتند. 

طرح و تولید : ایران دروپال