انتصاب رئیس کمیته حقوقی و سرپرست کمیته آموزش

شناسه خبر : 976
96/9/5 - 08:39 2017-11-26 08:48:17
بهرام کاردان، سرپرست انجمن در احکام جداگانه ای آقایان حامد سهرابی را به ریاست کمیته حقوقی و کیوان صفائیان را به سرپرستی کمیته آموزش انجمن منصوب کرد.
طی احکام جداگانه ای از سوی سرپرست انجمن

انتصاب رئیس کمیته حقوقی و سرپرست کمیته آموزش

بهرام کاردان، سرپرست انجمن در احکام جداگانه ای آقایان حامد سهرابی را به ریاست کمیته حقوقی و کیوان صفائیان را به سرپرستی کمیته آموزش انجمن منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی انجمن بیس بال و سافت بال، بهرام کاردان، سرپرست انجمن در احکام جداگانه ای آقایان حامد سهرابی را به ریاست کمیته حقوقی و کیوان صفائیان را به سرپرستی کمیته آموزش انجمن منصوب کرد.

 

تبلیغات

طرح و تولید : ایران دروپال