لغو کلیه مسابقات جهانی بیسبال و سافتبال در سال 2020 و 2021

شناسه خبر : 995
99/2/12 - 23:56 2020-5-2 01:26:17
با توجه به شیوع ویروس COVID-19 و مشکات بوجود آمده در برگزاری مسابقات بین المللی بیسبال و سافتبال کنفدراسیون جهانی تصمیمات مهمی در این خصوص گرفت.
از سوی کنفدراسیون جهانی بیسبال و سافتبال اعلام شد

لغو کلیه مسابقات جهانی بیسبال و سافتبال در سال 2020 و 2021

با توجه به شیوع ویروس COVID-19 و مشکات بوجود آمده در برگزاری مسابقات بین المللی بیسبال و سافتبال کنفدراسیون جهانی تصمیمات مهمی در این خصوص گرفت.

به گزارش وب سایت انجمن، کنفدراسیون جهانی بیسبال و سافتبال با ارسال نامه ای به انجمن بیسبال و سافتبال کشور تصمیمات خود را در خصوص تعویق این مسابقات در سال 2020 و 2021 به شرح ذیل اعلام کرد:

1- مسابقات جهانی سافتبال مردان ( نیوزلند): در ابتدا زمان این مسابقات فوریه سال 2021 در نظر گرفته شده بود که به مدت یکسال به تعویق افتاد.

2-مسابقات جهانی سافتبال بانوان: مسابقاتی که برای سال 2021 زمانبندی شده بود کنسل شد و مسابقات جهانی  که قرار بود در سال 2022 در بیرمنگام آمریکا برگزار شود بعنوان مسابقات جهانی سافتبال برنامه ریزی شده است. دوره بعدی مسابقات جهانی در سال 2023 برگزار می شود.

3-تاریخ برگزاری دو دوره گزینش المپیک ژاپن و همچنین مسابقات جهانی زیر 12 سال مختلط و مسابقات جهانی بیسبال زیر 12 و زیر 18 سال آقایان پس از تصمیم گیری اعلام می شود.

طرح و تولید : ایران دروپال