جدید ترین نسخه از قوانین سافتبال مورد تأیید کنفدراسیون جهانی بیس بال و سافت بال

شناسه خبر : 997
99/2/13 - 01:30 2020-5-2 02:32:36

جدیدترین نسخه از قوانین سافتبال که مورد تأیید کنفدراسیون جهانی بیس بال و سافت بال قرار گرفته است در فایل پیوست در دسترس علاقه مندان می باشد.

طرح و تولید : ایران دروپال